Privacybeleid / juridische kennisgevingen

Privacybeleid

Raadpleging van onze website is zonder het actief verschaffen van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Indien u contact met ons opneemt en ons telefonisch dan wel via e-mail persoonsgebonden gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres etc., ter beschikking stelt, geschiedt zulks uitsluitend met het doel waarvoor u uw gegevens heeft doorgegeven. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw verzoek om inlichtingen. Van de aldus verkregen gegevens wordt op geen andere wijze gebruik gemaakt. Persoonsgebonden gegevens worden dus niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven. 

Disclaimer

De informatie op deze website is te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Het is geoorloofd (met uitzondering van fotomateriaal) voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

Website-design en beeldmateriaal

Fresh Next Malden.