Mixing and Filling is our passion

Over Mixfill

Mixfill is een dynamische, oplossingsgerichte organisatie én voortzetting van de Duitse divisie van Blendfill;   een organisatie waar in de voorbije jaren productontwikkeling, productie en magazijnbeheer op een hoog niveau zijn uitgevoerd voor B2B-klanten in Duitsland, België en Nederland. Mixfill GmbH specialiseert zich met ingang van 2023 op contract manufacturing, afvullen van vloeistoffen en poeders en doorontwikkeling van productformuleringen. Dit doet zij met een enthousiast, jong en divers team vanuit Goch (Nordrhein-Westfalen).

Make or buy?

U wilt zich op uw kernactiviteiten focussen? Dat kan met ons! Mixfill biedt specialistische oplossingen voor bedrijven die, tijdelijk of structureel, delen van hun productieproces willen outsourcen. Van mengen en afvullen tot verpakken, ompakken, voorraadbeheer en logistiek. Tot de klantengroep behoren bekende namen en merken uit de plantenvoedings- en de chemische industrie in Europa.

Ontwikkelen

Dagelijks wordt gezocht naar nieuwe mens- en milieuvriendelijke oplossingen. Het ontwikkelen van producten vereist veelal specialistische kennis en ervaring. Beide zijn aanwezig binnen Mixfill, zodat wij met u kunnen meedenken en u desgewenst kunnen adviseren. Uiteraard zijn specifieke klantgegevens veilig in de vertrouwde handen van Mixfill.

Een eigen laboratorium ondersteunt de mogelijkheden die Mixfill biedt voor haar klanten.

Mengen / Verpakken van vloeistoffen en poeders

Het mengen van de formuleringen vindt plaats in verscheidene mengketels waarmee batchgroottes van enkele honderden liters, tot het beleveren van complete tankwagens, bereikt worden. De voor onze productieprocessen benodigde grondstoffen en emballage worden door Mixfill, op basis van klantspecificaties, bij gerenommeerde leveranciers ingekocht. Desgewenst kan de klant haar grondstoffen en verpakkingen zelf aanleveren.

Diverse afvulstations dragen zorg voor het op de juiste wijze verpakken van de producten

Magazijnbeheer

Opslag van grondstoffen en eindproducten vindt plaats onder de plaatselijke regelgeving. Veiligheidseisen, arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften worden strikt nageleefd. De basis hiervoor is gelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.